AGV

Algemene voorwaarden Rutten Trading Gmbh

Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing in de versie die geldig is op het moment van uw bestelling op onze website. Een klant is iedere natuurlijke of rechtspersoon die zakelijke relaties onderhoudt met Rutten Trading GmbH. Betalings- en leveringsvoorwaarden die afwijken van deze voorwaarden vereisen een bevestigingsmail van Rutten Trading GmbH.

Contract

De koopovereenkomst tussen de klant en Rutten Trading Gmbh komt tot stand door een bestelling van de klant en de bevestiging door Rutten Trading Gmbh. De bestelling van de klant gebeurt online door het invullen van het bestelformulier of het winkelwagentje dat in de onlineshop beschikbaar is. Rutten Trading GmbH accepteert de bestelling door een bevestiging per e-mail te sturen. Met de bestelling aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden (AV) van Rutten Trading Gmbh.

Prijzen en verzending

Verzending vindt plaats via Deutsche Post. De verzendkosten worden berekend volgens de tarieven gepubliceerd in de onlineshop. Alle prijzen zijn exclusief de kosten voor verzending en verpakking. Indien individuele producten niet leverbaar zijn, wordt het teveel betaalde bedrag teruggestort. Bij leveringen waarvan de betaling per factuur, onder rembours of per creditcard wordt geïncasseerd, wordt direct het eventueel verlaagde eindbedrag van de zending berekend. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief BTW.

Defecten en retourzendingen

Bij gebreken aan de bestelde goederen dient de koper deze gebreken binnen vijf werkdagen na levering van de goederen per e-mail aan Rutten Trading GmbH te melden. Bij gebreken heeft de koper het recht een vermindering van de koopprijs te eisen. Het retourneren van producten is mogelijk binnen 30 dagen, maar alleen voor producten die niet zijn gebruikt. Bij schade aan de goederen als gevolg van transport dient de koper Rutten Trading binnen 48 uur per e-mail op de hoogte te stellen, anders heeft de koper geen recht op schadevergoeding. De producten moeten worden geretourneerd met alle toebehoren in de intacte originele verpakking en op de juiste manier verpakt. De koper draagt ​​het risico van een foutieve retourzending.

Persoonlijke gegevens en privacy

Voor Rutten Trading Gmbh is het beschermen van uw privacy een prioriteit. Wij doen ons uiterste best om u een absoluut vertrouwelijke en veilige omgang met uw persoonsgegevens te garanderen. Wij geven uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mailadres, naam, profielen, enz.) alleen door aan derden als dit noodzakelijk is voor de productie, levering of betaling van de goederen. Na het voltooien van de bestelling worden uw klantgegevens door ons opgeslagen. De behandeling van de gegevens is in overeenstemming met de bepalingen van de Zwitserse wet op de gegevensbescherming. Tijdens de online verbinding tussen koper, webwinkel en bank worden alle gegevens gecodeerd. Wij kunnen de identificatie-elementen of de betalingsgegevens niet zien. U heeft de mogelijkheid om een ​​klantaccount in te voeren en een wachtwoord in te voeren. Uw wachtwoord is gecodeerd. Daarom kunnen we geen wachtwoorden zien. Maar er is de mogelijkheid om wachtwoorden opnieuw in te stellen.

Aansprakelijkheid

Aanspraken op schadevergoeding wegens onmogelijkheid tot nakoming, contractbreuk, culpa in contrahendo en onrechtmatige daad zijn, voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid, tegen Rutten Trading GmbH en tegen de medewerkers van Rutten Trading GmbH volledig uitgesloten. De aansprakelijkheid voor indirecte schade en gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik, als gevolg van disfunctioneren of prestatieverlies, is uitgesloten.

Jurisdictie en plaats van vervulling

Mocht een van deze algemene voorwaarden niet van kracht zijn, dan is de Zwitserse wet automatisch van toepassing. De jurisdictie en plaats van uitvoering is de stad Basel. Basel 27.11.2023

WhatsApp!